Shop · Customer · Swarovski Crystal Elements Strass-Steine · Swarovski Transfer


Motiv = Herz BC10131T Motiv = Herz Motiv = F BC10231T Motiv = F Motiv = Golf Cup BC10268T Motiv = Golf Cup Motiv Snowflake BC10272T Motiv Snowflake Motiv Sechseck Strahlen BC10368T Motiv Sechseck Strahlen Motiv Sternenhimmel BC10385T Motiv Sternenhimmel Reihe =  Kristall 2mm BC10402T Reihe = Kristall 2mm Reihe =  Kristall 2mm BC10403T Reihe = Kristall 2mm Reihe =  Kristall 4mm BC10406T Reihe = Kristall 4mm Reihe =  Kristall 3mm BC10408T Reihe = Kristall 3mm Reihe =  Navette 8x4mm BC10409T Reihe = Navette 8x4mm Reihe =  Kristall 4mm BC10411T Reihe = Kristall 4mm Strasslinie Sheet (Blatt) BC10484T Strasslinie Sheet (Blatt) Strasslinie Sheet (Blatt) BC10488T Strasslinie Sheet (Blatt) Motiv = Strahl li re BC10545T Motiv = Strahl li re Motiv = Spiralsterne BC10549T Motiv = Spiralsterne Reihe = Winder BC10912T Reihe = Winder Motiv = Creation BC11313T Motiv = Creation Motiv = Feuer BC11333T Motiv = Feuer Motiv = Union Flag BC11334AT Motiv = Union Flag Motiv = Frecceta BC11363T Motiv = Frecceta Motiv = Figurine BC11425T Motiv = Figurine Motiv = Quader BC11475T Motiv = Quader Reihe = Versetzt BC11564T Reihe = Versetzt Motiv = Excenter BC11575T Motiv = Excenter Motiv = Pferd1 BC11634T Motiv = Pferd1 Motiv = Stuckecke BC11718T Motiv = Stuckecke Motiv Hot BC11804T Motiv Hot Reihe =  Kristall 2mm BC11881T Reihe = Kristall 2mm Motiv = Quadrino BC11951T Motiv = Quadrino Motiv = Quader BC11982T Motiv = Quader Motiv Flower Power BC12023T Motiv Flower Power Motiv = Romantic BC12111T Motiv = Romantic Reihe = Royal Mixed BC12149T Reihe = Royal Mixed Motiv = Strahl BC12213T Motiv = Strahl Motiv = Elephnat small BC12236T Motiv = Elephnat small Motiv = Kreismotive BC12263T Motiv = Kreismotive Motiv = Creation BC12314T Motiv = Creation Motiv = Sternzeichen BC12325T Motiv = Sternzeichen Motiv = Pferd2 Hufeisen BC12744T Motiv = Pferd2 Hufeisen Motiv = BC12746T Motiv = Motiv = Streubogen BC136443T Motiv = Streubogen Motiv = Golf Fig1 BC139813T Motiv = Golf Fig1 Motiv = Kirsche BC141002T Motiv = Kirsche Motiv = Blume BC143777T Motiv = Blume Motiv = Krone BC146780T Motiv = Krone Motiv = Bogen Creation BC151787T Motiv = Bogen Creation Motiv = Golf Fig2 BC154582T Motiv = Golf Fig2 Motiv = Buldog BC169754T Motiv = Buldog Motiv = Skorpion BC461785T Motiv = Skorpion Streustern BC497246T Streustern NH Motiv BC5223-2059-AT NH Motiv NH Motiv BC5299-23-1457-BT NH Motiv NH Motiv BC5299-23-856-AT NH Motiv NH Motiv BC5299-23-857-AT NH Motiv NH Motiv BC5299-23-858-AT NH Motiv NH Motiv BC5299-23-933-AT NH Motiv